Tüm programlama dillerinde olduğu gibi PHP’de de operatörler kullanılmaktadır. Atama işlemlerini daha kolay hale getirmek için kullandığımız deyimlerdir.

ARİTMETİK OPERATÖRLERİ

Matematiksel işlemleri yapmak için kullandığımız operatörlerdir.

Matematiksel işlemler bildiğimiz gibi +,-,*,/ ve % sembolleriyle gösterilmektedir. (% sembolü mod işlemleri yani kalan işlemleri için kullanılır.)

$a=10;
$b=5;
$toplama=$a+$b;
$cikarma=$a-$b;
$bolme=$a/$b;
$carpma=$a*$b;
$kalan=$a%$b;
echo "$a+$b=".$toplama; // arada kullanılan .(nokta) ilk ifadeyi toplama ifadesine atar//
echo "$a-$b=".$cikarma;
echo "$a/$b=".$bolme;
echo "$a*$b=".$carpma;
echo "$a/$b=".$bolme;
echo "$a%$b=".$kalan;

 

Şeklinde aritmetik operatörleri kullanabiliriz.

 

ATAMA OPERATÖRLERİ

Yukarıda .(nokta) ifadesinde kullandığımız gibi ifadeleri birbirine atayabiliriz. Bunun için kullanacağımız semboller =,+=,-=,*=,/=,%= gibi ifadelerdir.

$a=3;
$b=5;
echo $a +=$b; // ifadesi a+b nin ekrana yazılmış halidir //

 

ARTIRMA VE AZALTMA OPERATÖRÜ

Bu operatörler ++ veya — şeklinde kullanılır. Tanımlanan ifadeden önce kullanıldıklarında sayıları 1 artırıp 1 azaltmaya yarar.

$a=5;
echo $++a; //ekrana 6 sayısını yazdırır//

KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ

Genelde koşullu ifadelerde kullandığımız operatörlerdir.

==: Eşittir

!=:Eşit değildir.

>=: Büyük eşit

<=: Küçük Eşit

===: Denktir

!==: Denk değildir.

 

Bu ifadeleri koşullu ifadelerin kullanımında daha anlaşılır bir şekilde görebiliriz.