Java öğrenmeye yeni başlayanların da faydalanabileceği basit bir java programını nasıl yapacağımızı kısaca anlatacağım. Konu başlığımızdan anlaşılabileceği gibi kullanıcıdan veri alıp girilen sayıları hızlı bir şekilde toplayan çıkaran programı yapmayı öğreneceğiz.

Öncelikle programın çalışma mantığından kısaca bahsedelim, program ve kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayabilmemiz için programımıza bazı komutlar eklememiz gerekiyor. Programın kullanıcıdan alacağı sayıları tarayan bir ifadeye ihtiyacımız var. Daha önceden C programlama ile uğraşmış biriyseniz C’de scanf fonksiyonu ile kullanıcıdan veri alıyorduk. Şimdi ise kullanacağımız ifade biraz farkla Scanner ifadesi olacak. Tabi ki C deki gibi tek başına kullanamıyoruz. C bilginiz yoksa bu bilgiler kafanızı karıştırmasın okumaya devam edin.

Kullanıcıdan veri alabilmemiz için şu komut satırını programımıza eklememiz gerekiyor,

Scanner scan= new Scanner(System.in);

Burada tarayacağımız ifadenin ismini scan olarak ifade ettik isterseniz bunu oku,veri al gibi isimlerle değiştirebilirsiniz bu kısım size kalmış.

Bu komutu ekledikten sonra alt satıra geçtiğinizde bir hata olduğunu göreceksiniz.Bunun sebebi Scanner komutunun kütüphanesini eklememiş olmamızdan kaynaklanıyor. Bunun için Scanner ifadesi üzerine gelip önerilen kodlardan import scanner’i seçmemiz gerekiyor.

scanner

Şeklinde seçim yaptığımız zaman program otomatik olarak,  import java.util.Scanner;  kütüphanesini programa ekleyecektir.

Artık programımızı girdi alabilecek seviyeye getirdiğimize göre, girdi alabileceğimiz komutları mantıklı hale getirelim.

Kullanıcıdan 2 adet sayı alıp bunların toplamını, farkını, çarpımını konsola yazdıralım.

Kullanıcıdan alacağımız ifadeler sayı tipinde olduğu için int komutunu kullanalım.Daha sonra kullanıcıdan a ve b ifadesini girmesini istememiz gerekiyor. Bunun için a ve b ifadelerini ayrı ayrı kullanıcıdan alacak komutu yazmalıyız. Bunun için kullanacağımız komut,

a=scan.NextInt(); şeklinde bir kod olacaktır. Buradaki NextInt komutu kafanızı karıştırmasın alacağımız ifadenin int şeklinde olacağı için kullandığımız bir ifade.

Şimdi ise programın tüm kodlarını yazalım, print komutuyla a ve b yi kullanıcıdan istediğimizi de yazalım.

Scanner scan= new Scanner(System.in);
 int a,b;
 System.out.print("a sayısını giriniz:");
 a= scan.nextInt();
 System.out.print("b sayısını giriniz:");
 b=scan.nextInt();
 System.out.println(a+"+"+b+"="+(a+b));
 System.out.println(a+"-"+b+"="+(a-b));
 System.out.print(a+"*"+b+"="+(a*b));

Kodları bu şekilde yazdığımızda konsola sayı girerek programın nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

konsol

Programı bildiğiniz diğer komutları kullanarak daha farklı hale getirebilirsiniz. Basit bir şekliyle anlatmaya çalıştım faydalı olması dileğiyle iyi çalışmalar.