Bir Dizide Maksimum ve Minimum Elemanları Bulma

Bir dizi oluşturduğumuz zaman, dizideki elemanları tarayıp maksimum veya minimum elemanı bulan bir algoritma oluşturmaya çalışalım.

*Öncelikle bir dizi belirleyip bu diziye kullanıcıdan veri alalım ve dizi elemanlarını kaydedelim.

*Sonra bu dizi elemanlarının maksimum ve minimum değerlerini dizinin ilk indisine yani genelde bu 0. indis olduğu için dizinin 0. indisine atayalım.

*Bir döngü oluşturup bu döngüdeki her elemanı bir öncekinden büyük ve küçük olma koşullarını if komutu ile değerlendirelim.

*Daha sonra ualştığımız minimum ve maksimum değerleri ekrana yazdıralım.

Bunu C programlama dilinde şu kodlarla yapabiliriz;

//Dizinin en küçük ve en büyük değerlerini bulma //
//HobiKod.com//

#include <stdio.h>

int main()
{
 
 char dizi[5];
 int max,min;
 
 for(int i=1; i<=5;i++)
 
 {
 printf("%d. sayiyi giriniz: ",i); scanf("%d",&dizi[i]); // kullanıcıdan aldığımız sayıları dizinin i. indislerinde saklayalım.
 
 }
 
 
 max=dizi[0];
 min=dizi[1]; // dizinin maksimum ve minimum elemanlarını bulabilmek için başlangıçtaki indise atama yaptık 
 
 for(int i=1;i<=5;i++){ if(dizi[i]>max){
 max=dizi[i];
 }
 
 if(dizi[i]<=min){
 min=dizi[i];
 }
 }
 
 printf("Girilen en buyuk eleman= %d\n",max);
 printf("Girilen en kucuk eleman=%d",min);
 
}

Programın ekran görüntüsü ise şu şekilde olmaktadır:

Minimum Maksimum